LA IMPORTANCIA DEL SONIDO EN UNA PELÍCULA

TALLER LA IMPORTANCIA DEL SONIDO EN UNA PELÍCULA

LANTEGIA SOINUAREN GARRANTZIA FILM BATEAN

El sonido es parte fundamental de la obra audiovisual porque nos ayuda a detallar elementos fundamentales de la trama, a intensificar las emociones que transmite una imagen o a facilitar herramientas al espectador para que comprenda la esencia de la obra.

Soinua funtsezko zatia da ikus-entzunezko obra batean. Filmeko bilbearen funtsezko elementuak zehazten, irudi batek helarazten dituen zirrarak areagotzen edo ikusleari obraren funtsa ulertzen laguntzeko tresnak eskaintzen laguntzen du.

Viernes 13 de noviembre de 2020
19:00 h. Sala LUIS DE AJURIA (Dendaraba) Vital Fundazioa Kulturunea
Paz, 5 1ª Planta – 01005 VITORIA-GASTEIZ
* Abierta a todo público hasta completar aforo y respetando
las medidas impuestas por causa de la COVID19.
* * También en Streaming en www.apika.eus

LUIS DE AJURIA aretoa (Dendaraba) Vital Fundazioa Kulturunea
Paz, 5 1ª Solairua – 01005 VITORIA-GASTEIZ
* Jende guztiari zabalik tokia bete arte, COVID19arengatik ezarritako neurriak errespetatuz.
* * Baita streaming bidez ere: www.apika.eus webgunean.
Gero, hitzaldiaren grabazioa eskuragarri egongo da www.apika.eus webgunean.

Posteriormente la grabación de la charla estará disponible en www.apika.eus.

PONENTE MARTÍN GURIDI

MARTÍN GURIDI. Técnico de sonido, diseño de sonido en cine, productor cinematográfico y musical, Martín Guridi es socio fundador de SONORA Estudios, Kineo Estudios, Zumaquera Films y SONORA Films, ha realizado trabajos para radio, televisión, cine y discográficos y es
miembro de la Academia de Cine y Artes visuales de España.

MARTÍN GURIDI. Soinu-teknikaria, zinemako soinuaren diseinua, zinema eta musikako produktorea, Martín Guridi SONORA Estudios, Kineo Estudios, Zumaquera Films eta SONORA Films ekoiztetxeen sortzailea da. Irrati, telebista, zinema eta diskoetxeetarako egin du lan eta Espainiako Zinema eta Arte Bisualen Akademiako kidea da